Saaiyan

 Navishana

 Koi Yaad

 Jind Meri

 Bhar Do Jholi

 Koonj

 Jaane Kyun

 Maar Gaye

Laila Laila